Совершенствование современной правоприменительной практики в документах о предоставление туристических услуг в контексте европейского опыта

подробнее… «Совершенствование современной правоприменительной практики в документах о предоставление туристических услуг в контексте европейского опыта»

Правове визначення поняття «відвідувач»

С підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом перед Україною відкрилися нові можливості співпраці з демократичним світом у тому числі в галузі туризму, з метою зміцнення розвитку конкурентоспроможної туристичної галузі як генератора економічного зростання і стимулювання економіки, зайнятості та валютних надходжень[1]. З огляду на загальний економічний спад в Україні туристична галузь може стати локомотивом зростання надходження прибутків до нашої країни. Тому невідкладним завданням державної господарської політики в Україні є створення правового забезпечення функціонування конкурентоздатного туристичної галузі в Україні. подробнее… «Правове визначення поняття «відвідувач»»

КОМПЕТЕНЦІЯ САМОРЕГУЛЮВНИХ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Доповідь присвячена дослідженню питань загальних засад саморегулювання господарської діяльності в Україні та питанням, пов’язаним з утворенням та компетенцією саморегулівних організації в галузі туризму. подробнее… «КОМПЕТЕНЦІЯ САМОРЕГУЛЮВНИХ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

Аналіз договору про надання комплексу туристичних послуг і визначення його істотних умов

Розвиток туризму в Україні зумовлюється рядом чинників, серед яких основним є формування сучасної нормативно-правової бази, що здатна забезпечити ефективне регулювання туристичної діяльності. Зробити це можливо у тому числі шляхом використання міжнародного, насамперед європейського, досвіду. подробнее… «Аналіз договору про надання комплексу туристичних послуг і визначення його істотних умов»

Окремі правові аспекти розвитку туристичної галузі України на шляху евроінтеграції

Туризм стає сьогодні однією з пріоритетних сфер у світовій економіці, що спричиняє як розвиток окремих галузей, так і соціально-економічне піднесення цілих країн. Він дозволяє без особливих витрат держави розвивати малий і середній бізнес, створювати нові робочі місця, залучати кошти й інвестиції, розвивати інфраструктуру. подробнее… «Окремі правові аспекти розвитку туристичної галузі України на шляху евроінтеграції»

Абонент неосяжний

Абонентське обслуговування систематично та регулярно протягом року дозволяє клієнту отримувати юридичні пос­луги за фіксовану оплату, не витрачати кошти на утримання штату відповідних фахівців, а юркомпанії, відповідно, гарантовано можуть мати стабільний дохід і постійного клієнта. Здавалося б, ідеальна ситуація, та й тут не все так просто. Іноді клієнт перевищує міру у своїх вимогах до юристів, порушуючи попередні домовленості, а іноді вважає, що, найнявши на роботу юриста, він позбавиться необхідності надалі звертатися до кваліфікованих фахівців. подробнее… «Абонент неосяжний»

Порівняльний дослід

Історія поразки: як вона вплинула на ваш бізнес та кар’єру? Як вийшли з цієї ситуації? Який життєвий урок ви засвоїли, подолавши негативний досвід?

Історія успіху ЮФ «Семенова і Партнери» складається щонайменше з двох етапів. Сучасному читачеві, а тим більше українському юристу, зрозуміло, що юридична компанія, створена у 2005 році в Севастополі, мала певні труднощі у 2014-му. Тобто довелося все починати з початку… подробнее… «Порівняльний дослід»

Топ-контроль

Так склалося, що наша юридична фірма завжди зі скепсисом ставилася до професійних рейтингів, розуміючи перш за все суб’єктивність і тенденційність, а інколи неприховану комерціалізацію процесу їхнього створення.

Але все ж одного разу ми змінили свою думку. Нещодавно на звернення постійного клієнта відповісти було нічим, бо запитувана юрисдикція є зовсім екзотичною. Нетипова ситуація вимагала оперативної реакції. Насамперед ми звернулися за порадою до відомих фірм, лідерів галузі в Україні, а також до партнерів у Латвії. Виявилось, що жодних перевірених та більш-менш надійних контактів у країні немає, що у деяких сусідніх країнах є обмежена можливість створення інкорпорації. Цього було замало. подробнее… «Топ-контроль»

Альтернативне вирішення спорів в галузі туризму/ Alternative Dispute Resolution in the Sphere of Tourism

Статтю присвячено дослідженню питань створення та розвитку ефективного механізму захисту прав споживачів
при врегулюванні спорів зі суб’єктами господарської діяльності, що надають туристичні послуги. Звернуто
увагу на необхідність забезпечення відповідності національної правової системи стандартам європейської
спільноти, зокрема запровадження системи альтернативного вирішення спорів.
Ключові слова: альтернативне врегулювання спорів, споживач туристичних послуг, онлайн-платформа. подробнее… «Альтернативне вирішення спорів в галузі туризму/ Alternative Dispute Resolution in the Sphere of Tourism»

Земля між двох юрисдикцій Як відстояти право власності на ділянку, розташовану на Кримському півострові

В умовах, що склалися, пріоритетним завданням як для України, так і для її міжнародних партнерів є забезпечення дієвого механізму захисту прав і свобод людини на території Автономної Республіки Крим. Не є винятком і подолання проблем, пов’язаних із реалізацією українцями правомочностей власників. Розглянемо, які ж засоби захисту прав на земельні ділянки, розташовані в АРК й м.Севастополі, є в українських та іноземних юридичних і фізичних осіб. подробнее… «Земля між двох юрисдикцій Як відстояти право власності на ділянку, розташовану на Кримському півострові»