Порівняльний дослід

Історія поразки: як вона вплинула на ваш бізнес та кар’єру? Як вийшли з цієї ситуації? Який життєвий урок ви засвоїли, подолавши негативний досвід?

Історія успіху ЮФ «Семенова і Партнери» складається щонайменше з двох етапів. Сучасному читачеві, а тим більше українському юристу, зрозуміло, що юридична компанія, створена у 2005 році в Севастополі, мала певні труднощі у 2014-му. Тобто довелося все починати з початку… подробнее… «Порівняльний дослід»

Топ-контроль

Так склалося, що наша юридична фірма завжди зі скепсисом ставилася до професійних рейтингів, розуміючи перш за все суб’єктивність і тенденційність, а інколи неприховану комерціалізацію процесу їхнього створення.

Але все ж одного разу ми змінили свою думку. Нещодавно на звернення постійного клієнта відповісти було нічим, бо запитувана юрисдикція є зовсім екзотичною. Нетипова ситуація вимагала оперативної реакції. Насамперед ми звернулися за порадою до відомих фірм, лідерів галузі в Україні, а також до партнерів у Латвії. Виявилось, що жодних перевірених та більш-менш надійних контактів у країні немає, що у деяких сусідніх країнах є обмежена можливість створення інкорпорації. Цього було замало. подробнее… «Топ-контроль»

По пути наследования

Одновременный процесс оформления права на недвижимое имущество в порядке наследования и на территории, подконтрольной Украине, и в Крыму требует значительных временных и финансовых затрат.

В течение последних лет в практике многих юридических фирм отмечается развитие нового направления, касающегося защиты прав и основных свобод на не подконтрольных Украине территориях, в том числе в Крыму. Возникновение таких практик связано в первую очередь с тем, что количество проблемных ситуаций, не урегулированных на уровне национального законодательства, в силу субъективных или объективных причин продолжает увеличиваться. подробнее… «По пути наследования»

Получить определение

С целью реального исполнения решений по спорам с крымскими должниками необходимо определить местонахождение самого должника и его имущества.

В апреле 2014 года, когда был принят Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» № 1207¬VII (Закон № 1207¬VII), многим казалось, что вопросы судебного рассмотрения хозяйственных споров и последующего исполнения решений урегулированы и у взыскателя не будет особых проблем. подробнее… «Получить определение»

Гості в майбутньому

Щоб мати можливість через декілька років упевнено дивитись у майбутнє, необхідно готуватись до можливих змін уже тепер, а ще ліпше самим пропонувати та втілювати в життя те, що може змінити юридичний бізнес на краще та повернути повагу до юридичної професії.
Цілком імовірно, що транскордонна юридична підтримка бізнесу може стати вектором на ринку на найближчі три-п’ять років. Зважаючи на це, найбільших змін зазнають юридичні фірми у своєму якісному розвитку. подробнее… «Гості в майбутньому»

Футуристический бизнес

Субъекты туристической деятельности в Крыму должны адаптировать свой бизнес к требованиям российского законодательства.

После принятия Крыма и г. Севастополя в состав РФ многие субъекты хозяйствования оказались в ситуации правового хаоса. Практически все вопросы, связанные с деятельностью субъектов, созданных в соответствии с украинским законодательством и расположенных в Крыму и г. Севастополе, на сегодня ни законодательством РФ, ни законодательством Украины не урегулированы. подробнее… «Футуристический бизнес»

Істотного скорочення переліку нотаріальних дій може не відбутися

… щодо законопроекту № 3077 від 14.08.2013 р., яким планується відмінити процедуру нотаріального завірення копій

Зміни пропоновані законопроектом № 3077 від 14 серпня 2013 року (Далі — законопроект), в цілому можна оцінити позитивно, у зв’язку з тим, що, дійсно, як правило, засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них та справжності підпису на документах в нотаріальному порядку займає велику кількість часу і тягне за собою виникнення додаткових, найчастіше істотних витрат, пов’язаних з оплатою нотаріальних послуг. подробнее… «Істотного скорочення переліку нотаріальних дій може не відбутися»

Щодо порядку виходу учасника з товариства

Ні Закон «Про господарські товариства», ні інші нормативно-правові акти не містять чіткої регламентації процедури виходу з ТОВ та правових наслідків такої дії. Невизначеність законодавства породжує невизначеність судової практики. Так, на думку ВСУ, що викладено у п. 28 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» № 13 від 24.10.2008 моментом виходу учасника з товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам органами зв’язку. подробнее… «Щодо порядку виходу учасника з товариства»

Неадвокатный подход

Судебная практика отказа в возмещении расходов не правовую помощь, предоставленную неадвокатами, является ошибочной.

Вопрос возмещения судебных расходов при рассмотрении дел в хозяйственных судах, является предметом постоянных дискуссий и не теряет актуальности.

Одна из проблем заключается в том, что по состоянию на сегодняшний день на практике существует огромная разница в возмещении судебных расходов на правовую помощь в случаях, когда ее предоставил адвокат и в том случае, когда ее предоставил специалист в отрасли права. подробнее… «Неадвокатный подход»

Арест, еще арест!

На недвижимое имущество ответчика арест может накладываться дважды на двух основаниях, что замедляет исполнение решения суда.

В соответствии со ст. 1 Гражданского процессуального Кодекса Украины (Далее – ГПК Украины) задачами гражданского судопроизводства является справедливое, непредвзятое и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел с целью защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов государства. подробнее… «Арест, еще арест!»