Топ-контроль

Так склалося, що наша юридична фірма завжди зі скепсисом ставилася до професійних рейтингів, розуміючи перш за все суб’єктивність і тенденційність, а інколи неприховану комерціалізацію процесу їхнього створення.

Але все ж одного разу ми змінили свою думку. Нещодавно на звернення постійного клієнта відповісти було нічим, бо запитувана юрисдикція є зовсім екзотичною. Нетипова ситуація вимагала оперативної реакції. Насамперед ми звернулися за порадою до відомих фірм, лідерів галузі в Україні, а також до партнерів у Латвії. Виявилось, що жодних перевірених та більш-менш надійних контактів у країні немає, що у деяких сусідніх країнах є обмежена можливість створення інкорпорації. Цього було замало. подробнее… «Топ-контроль»

Альтернативне вирішення спорів в галузі туризму/ Alternative Dispute Resolution in the Sphere of Tourism

Статтю присвячено дослідженню питань створення та розвитку ефективного механізму захисту прав споживачів
при врегулюванні спорів зі суб’єктами господарської діяльності, що надають туристичні послуги. Звернуто
увагу на необхідність забезпечення відповідності національної правової системи стандартам європейської
спільноти, зокрема запровадження системи альтернативного вирішення спорів.
Ключові слова: альтернативне врегулювання спорів, споживач туристичних послуг, онлайн-платформа. подробнее… «Альтернативне вирішення спорів в галузі туризму/ Alternative Dispute Resolution in the Sphere of Tourism»

Земля між двох юрисдикцій Як відстояти право власності на ділянку, розташовану на Кримському півострові

В умовах, що склалися, пріоритетним завданням як для України, так і для її міжнародних партнерів є забезпечення дієвого механізму захисту прав і свобод людини на території Автономної Республіки Крим. Не є винятком і подолання проблем, пов’язаних із реалізацією українцями правомочностей власників. Розглянемо, які ж засоби захисту прав на земельні ділянки, розташовані в АРК й м.Севастополі, є в українських та іноземних юридичних і фізичних осіб. подробнее… «Земля між двох юрисдикцій Як відстояти право власності на ділянку, розташовану на Кримському півострові»

По пути наследования

Одновременный процесс оформления права на недвижимое имущество в порядке наследования и на территории, подконтрольной Украине, и в Крыму требует значительных временных и финансовых затрат.

В течение последних лет в практике многих юридических фирм отмечается развитие нового направления, касающегося защиты прав и основных свобод на не подконтрольных Украине территориях, в том числе в Крыму. Возникновение таких практик связано в первую очередь с тем, что количество проблемных ситуаций, не урегулированных на уровне национального законодательства, в силу субъективных или объективных причин продолжает увеличиваться. подробнее… «По пути наследования»

Гості в майбутньому

Щоб мати можливість через декілька років упевнено дивитись у майбутнє, необхідно готуватись до можливих змін уже тепер, а ще ліпше самим пропонувати та втілювати в життя те, що може змінити юридичний бізнес на краще та повернути повагу до юридичної професії.
Цілком імовірно, що транскордонна юридична підтримка бізнесу може стати вектором на ринку на найближчі три-п’ять років. Зважаючи на це, найбільших змін зазнають юридичні фірми у своєму якісному розвитку. подробнее… «Гості в майбутньому»

Получить определение

С целью реального исполнения решений по спорам с крымскими должниками необходимо определить местонахождение самого должника и его имущества.

В апреле 2014 года, когда был принят Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» № 1207¬VII (Закон № 1207¬VII), многим казалось, что вопросы судебного рассмотрения хозяйственных споров и последующего исполнения решений урегулированы и у взыскателя не будет особых проблем. подробнее… «Получить определение»

Валіза без ручки, або як захистити свою нерухомість у Криму

З моменту подій, що відбулися в Криму, минуло більше двох років. За цей час в Україні прийнято низку законодавчих актів, покликаних урегулювати питання, пов’язані із захистом прав і свобод українських громадян і юридичних осіб, що проживають або перебувають у Криму, а також тих, хто є власником або законним користувачем нерухомого та іншого майна, розташованого на півострові. Проаналізуємо, чи врегулювали вони всі складні питання і чи дозволяють повною мірою українському власнику захистити свою нерухомість. подробнее… «Валіза без ручки, або як захистити свою нерухомість у Криму»

50 ведущих юридических фирм Украины 2015. Комментарий Семеновой Марины к обзору региональных рынков

Наиболее вескими факторами, влияющими на особенности развития юридического рынка того или иного региона, стали экономическая активность и географическое расположение относительно зоны активных боевых действий. В попытках минимизировать затраты и время на решение клиентских вопросов игроки юридического рынка стали больше коммуницировать, взаимовыгодно сотрудничать с компаниями на местах при сопровождении проектов подробнее… «50 ведущих юридических фирм Украины 2015. Комментарий Семеновой Марины к обзору региональных рынков»

Правова класифікація туризму та регулювання туристичної діяльності

Стаття присвячена дослідженню питань, які виникають при регулюванні туристичної діяльності та визначенні
найбільш відповідної класифікації видів туризму, яка впливає на умови нормативного регулювання надання
туристичних послуг.
Ключові слова: туризм, туристична послуга, види туризму, туристична діяльність. подробнее… «Правова класифікація туризму та регулювання туристичної діяльності»

Услуги по временному размещению как составляющая туристической деятельности

Статья посвящена исследованию вопросов, возникающих в сфере правового регулирования деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих услуги по временному размещению, определению понятий в этой сфере деятельности. Уделено внимание формулировке такого базового понятия, как услуги по временному размещению и определению существенных признаков такой услуги.

Ключевые слова:  туризм, гостиничная услуга, туристическая деятельность, услуги по временному размещению.  подробнее… «Услуги по временному размещению как составляющая туристической деятельности»