Гості в майбутньому

Щоб мати можливість через декілька років упевнено дивитись у майбутнє, необхідно готуватись до можливих змін уже тепер, а ще ліпше самим пропонувати та втілювати в життя те, що може змінити юридичний бізнес на краще та повернути повагу до юридичної професії.
Цілком імовірно, що транскордонна юридична підтримка бізнесу може стати вектором на ринку на найближчі три-п’ять років. Зважаючи на це, найбільших змін зазнають юридичні фірми у своєму якісному розвитку. подробнее… «Гості в майбутньому»

Получить определение

С целью реального исполнения решений по спорам с крымскими должниками необходимо определить местонахождение самого должника и его имущества.

В апреле 2014 года, когда был принят Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» № 1207¬VII (Закон № 1207¬VII), многим казалось, что вопросы судебного рассмотрения хозяйственных споров и последующего исполнения решений урегулированы и у взыскателя не будет особых проблем. подробнее… «Получить определение»

Валіза без ручки, або як захистити свою нерухомість у Криму

З моменту подій, що відбулися в Криму, минуло більше двох років. За цей час в Україні прийнято низку законодавчих актів, покликаних урегулювати питання, пов’язані із захистом прав і свобод українських громадян і юридичних осіб, що проживають або перебувають у Криму, а також тих, хто є власником або законним користувачем нерухомого та іншого майна, розташованого на півострові. Проаналізуємо, чи врегулювали вони всі складні питання і чи дозволяють повною мірою українському власнику захистити свою нерухомість. подробнее… «Валіза без ручки, або як захистити свою нерухомість у Криму»

50 ведущих юридических фирм Украины 2015. Комментарий Семеновой Марины к обзору региональных рынков

Наиболее вескими факторами, влияющими на особенности развития юридического рынка того или иного региона, стали экономическая активность и географическое расположение относительно зоны активных боевых действий. В попытках минимизировать затраты и время на решение клиентских вопросов игроки юридического рынка стали больше коммуницировать, взаимовыгодно сотрудничать с компаниями на местах при сопровождении проектов подробнее… «50 ведущих юридических фирм Украины 2015. Комментарий Семеновой Марины к обзору региональных рынков»

Правова класифікація туризму та регулювання туристичної діяльності

Стаття присвячена дослідженню питань, які виникають при регулюванні туристичної діяльності та визначенні
найбільш відповідної класифікації видів туризму, яка впливає на умови нормативного регулювання надання
туристичних послуг.
Ключові слова: туризм, туристична послуга, види туризму, туристична діяльність. подробнее… «Правова класифікація туризму та регулювання туристичної діяльності»

Услуги по временному размещению как составляющая туристической деятельности

Статья посвящена исследованию вопросов, возникающих в сфере правового регулирования деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих услуги по временному размещению, определению понятий в этой сфере деятельности. Уделено внимание формулировке такого базового понятия, как услуги по временному размещению и определению существенных признаков такой услуги.

Ключевые слова:  туризм, гостиничная услуга, туристическая деятельность, услуги по временному размещению.  подробнее… «Услуги по временному размещению как составляющая туристической деятельности»

Футуристический бизнес

Субъекты туристической деятельности в Крыму должны адаптировать свой бизнес к требованиям российского законодательства.

После принятия Крыма и г. Севастополя в состав РФ многие субъекты хозяйствования оказались в ситуации правового хаоса. Практически все вопросы, связанные с деятельностью субъектов, созданных в соответствии с украинским законодательством и расположенных в Крыму и г. Севастополе, на сегодня ни законодательством РФ, ни законодательством Украины не урегулированы. подробнее… «Футуристический бизнес»

Правовий зміст поняття «турист»

Статтю присвячено дослідженню питань, що виникають у сфері регулювання діяльності суб’єктів господарської діяльності, що надають туристичні послуги, пов’язані з відсутністю належної чіткості в термінології, яка застосовується в різних нормативно-правових актах.  Звернуто увагу на визначення такого базового поняття, як «турист».
Ключові слова: турист, екскурсант, відвідувач, туризм, споживач туристичних послуг.  подробнее… «Правовий зміст поняття «турист»»

Істотного скорочення переліку нотаріальних дій може не відбутися

… щодо законопроекту № 3077 від 14.08.2013 р., яким планується відмінити процедуру нотаріального завірення копій

Зміни пропоновані законопроектом № 3077 від 14 серпня 2013 року (Далі — законопроект), в цілому можна оцінити позитивно, у зв’язку з тим, що, дійсно, як правило, засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них та справжності підпису на документах в нотаріальному порядку займає велику кількість часу і тягне за собою виникнення додаткових, найчастіше істотних витрат, пов’язаних з оплатою нотаріальних послуг. подробнее… «Істотного скорочення переліку нотаріальних дій може не відбутися»

Від моменту подання заяви про вихід до самого виходу повинен пройти певний строк

Ні Закон «Про господарські товариства», ні інші нормативно-правові акти не містять чіткої регламентації процедури виходу з ТОВ та правових наслідків такої дії. Невизначеність законодавства породжує невизначеність судової практики. Так, на думку ВСУ, що викладено у п. 28 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» № 13 від 24.10.2008 моментом виходу учасника з товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам органами зв’язку. подробнее… «Від моменту подання заяви про вихід до самого виходу повинен пройти певний строк»