Перелік осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу в разі загибелі військового

ЮРИСТ & ЗАКОН, 2024, 01, №04

У разі загибелі (смерті) військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, державою гарантовано виплату одноразової грошової допомоги (далі – одноразова грошова допомога).

Питання, пов’язані з призначенням та виплатою одноразової грошової допомоги, урегульовано Конституцією України (відповідно до ст. 17 якої держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, і членів їхніх сімей), а також такими нормативними актами:

законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-XII,

Порядком призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. № 975.

Виплату одноразової грошової допомоги здійснюють особам, які мають право на її отримання відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-XII.

Зокрема, згідно із чинною редакцією ст. 161 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» право на призначення й отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця або військовозобов’язаного чи резервіста, якого призвано на навчальні, перевірочні або спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого (померлого).

Але за час, який минув від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, виявилося, що не за всіма членами сімей закріплено право на соціальний захист як члена родини загиблого (померлого). До того ж було виявлено декілька інших проблемних питань, які потребували внесення змін до чинного законодавства.

Тож 09.12.2023 Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги» (проєкт № 9226).

Цим Законом було внесено багато важливих змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-XII.

Щодо переліку осіб, які належать до членів сімей загиблих (померлих), що мають право на отримання одноразової грошової допомоги

Отже, право на виплату згідно з оновленою ст. 161 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» мають такі члени сім’ї:

– діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи й народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

– вдова (вдівець);

– батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо їх не було позбавлено стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права було поновлено на час її загибелі (смерті);

– внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їхні батьки загинули (померли);

– жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт установлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

– утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Щодо права визначення особи, що має право на призначення й отримання одноразової грошової допомоги

Військовослужбовцям або військовозобов’язаним чи резервістам, яких призвано на навчальні, перевірочні або спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, надано право робити особисте розпорядження (заповіт) щодо виплати одноразової грошової допомоги на випадок загибелі (смерті).

Установлено, що за наявності особистого розпорядження право на призначення й отримання одноразової грошової допомоги мають особи, на користь яких складено таке особисте розпорядження, у розмірі частки, визначеної в такому розпорядженні у відсотках. Водночас передбачено, що незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення й отримання одноразової грошової допомоги мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) і непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи в розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них у разі призначення й виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.

Стосовно додаткового гарантування права на отримання одноразової грошової допомоги деяким особам

Згідно з оновленою ст. 163 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» не допускається відмова від призначення й отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільну дієздатність яких обмежено, які мають право на призначення й отримання одноразової грошової допомоги.

Особи, які мають право на одноразову грошову допомогу, можуть відмовитися від її призначення й отримання, подавши заяву, справжність підпису на якій має бути засвідчено нотаріально.

Слід зазначити, що зміни, унесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги», дуже важливі для військових та їхніх родин і набувають чинності з 29.03.2024.