Податкові та митні пільги воєнного часу для бізнесу

ЛІГА:Бізнес 29 квітня 2022

Актуальність питання підтримки бізнесу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато підприємств та фізичних осіб — підприємців, що опинилися в зоні бойових дій, припинили свою роботу або були вимушені евакуюватися в інші більш безпечні області України або за кордон. У зв’язку з чим усі представники бізнесу стикаються с труднощами.

На наш погляд, найбільш постраждалими від війни в України сферами бізнесу є в першу чергу ті, в яких неможливо організувати дистанційну роботу, а саме туристична, аграрна, морські перевезення, сфера послуг. Найменш постраждалою виявилась IT-галузь, бо для більшості фахівців цієї сфери для ефективної праці неважливо місце їхнього розташування. Аналіз діяльності наших клієнтів з IT-індустрії свідчить про те, що роботодавці в багатьох випадках готови компенсувати своїм працівникам проживання, харчування в безпечних містах України та за кордоном для того, щоб вони могли працювати та забезпечувати безперервність бізнес процесу.

Що стосується сфери туризму, можна стверджувати, що ані міжнародний ані внутрішній туризм наразі не є можливим для українців, які сьогодні в більшості намагаються вижити та влаштуватися в нових для себе умовах та не мають фінансової можливості подорожувати. Для іноземців подорожування в Україну з туристичною метою наразі також не є актуальним.

Бізнес аграрних підприємств прив’язаний до конкретної території та міста розташування земельних ділянок. Крім того, аграрний бізнес прив’язаний до термінів початку робіт у полі, які залежать тільки від погодних умов та не можуть бути відкладено або перенесено, оскільки це призведе до втрати врожаю. Крім того, аграрний бізнес наразі страждає через наступні фактори:

— дефіцит робочої сили, оскільки багато, хто з працівників приймають участь в військових діях або виїхали з територій розташування підприємств;

— відсутність запчастин до технікі, пального, добрив через проблеми з постачальниками, які викликано порушенням логістичних зв’язків, неможливістю сплати через нестачу коштів та через обмеження встановлені НБУ щодо обміну валюти та переведень валюти за кордон. Проблеми з постачальниками також викликано тім, що іноземні постачальники постачають запчастини до кордону з Україною, далі необхідно везти товар самостійно що наразі практично неможливо через певні обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон.

Тому питання щодо надання державної підтримки бізнесу, зокрема податкових та митних пільг є вчасним та актуальним.

Зміни щодо оподаткування

За час дій правового режиму воєнного стану було прийнято декілька законів щодо внесення змін до податкового законодавства, зокрема, Закон України від 03.03.2022 № 2118-IX, «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану»;

Закон України від 15.03.2022 № 2120-IX, «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»;

Закон України від 24.03.2022 № 2142-IX, «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану»

Вказаними законами внесено багато змін щодо підтримки бізнесу. Пропонуємо розглянути основні з них.

1. Встановлено звільнення від сплати Єдиного соціального внеску

Під час воєнного стану та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні ФОП (зокрема платники єдиного податку), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства мають право не нараховувати та не сплачувати ЄСВ за себе.

Під час періоду мобілізації ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку, мають право не сплачувати ЄСВ за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України.

На проведення перевірок щодо сплати ЄСВ встановлено мораторій. В період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після припинення дії правового режиму воєнного стану платникам ЄСВ не нараховується пеня і до них не застосовуються штрафні санкції за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату ЄСВ та за ряд інших порушень. Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску в цей період також не проводяться.

2. Встановлено добровільність сплати єдиного податку ФОП 1-2 груп та звільнення від подання декларації за період несплати податку;

3. Введено податок 2 % від обороту для бізнесу (новий формат єдиного податку третьої групи), як альтернатива сплати ПДВ та податку на прибуток.

Право на використання спрощеної системи оподаткування з 01 квітня 2022 року до припинення дії правового режиму воєнного стану отримують всі юридичні та фізичні особи — підприємці з оборотом до 10 млрд. грн. на рік за виключенням наступних: 1) суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють: діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин); видобуток, реалізацію корисних копалин; 2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; 3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; 4) фізичні та юридичні особи — нерезиденти.

Для переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% необхідно до останнього числа місяця, що передує періоду переходу (для новоутворених суб’єктів господарювання — протягом 10 днів з дати реєстрації) подати до податкового органу за місцем податкової адреси відповідну заяву.

4. Дозволено формувати податковий кредит із ПДВ без зареєстрованих податкових накладних (за умови їх реєстрації протягом 6 місяців після завершення дії правового режиму воєнного стану).

5. Звільнення від плати за землю, екологічного податку та податку на нерухомість

Земельний податок. На період з 01 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено дію правового режиму воєнного стану не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди;

За 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Екологічний податок. З 1 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено дію правового режиму воєнного стану не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

Податок на нерухомість. За період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності юридичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. При цьому юридичні особи протягом шести календарних місяців після місяця, в якому припинено дію режиму воєнного стану мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відображаються зміни розміру податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно за відповідний податковий період.

Необхідно зазначити, що перелік таких території буде визначатися окремо нормативними актами Кабінету Міністрів України.

6. Зупинення перебігу строків, визначених податковим законодавством

На період дії правового режиму воєнного стану зупиняється перебіг строків, визначених Податковим Кодексом України та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Зокрема зупиняються строки сплати податкових зобов’язань; оскарження податкових повідомлень-рішень; розгляду скарг платника податків; подання податкової звітності.

Митні пільги

Під час воєнного стану було внесено зміни щодо правового регулювання питань, пов’язаних з митним оформленням товарів та роботи митних органів.

Основними змінами, що стосуються бізнесу можна назвати наступні:

1. Звільнення на період дії режиму воєнного стану від оподаткування товарів та транспортних засобів ввізним митом та ПДВ.

Від ввізного мита звільняються всі суб’єкти господарювання, від оподаткування ПДВ — суб’єкти господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку I, II та III (крім тих, що сплачують 3% доходу у разі сплати ПДВ) груп, окрім тих, хто ввозить товари та транспортні засоби з країни-агресора або з тимчасово окупованої території. Пільги також не стосуються таких товарів як алкогольні напої та тютюнові вироби.

2. Звільнення на період дії воєнного положення від оподаткування митними платежами операцій із ввезення товарів, кінцевими отримувачами яких є правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, добровольчі формування тощо.

3. Спрощена процедура звільнення від оподаткування ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.

Наразі не потрібно отримувати довідку від МОЗ чи особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я. Також розширено перелік лікарських засобів, що закуповують для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

4. Встановлено спрощений порядок декларування товарів шляхом подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів.

Спрощений порядок може бути застосовано зареєстрованими платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (крім (крім тих, що сплачують 3% доходу у разі сплати ПДВ)

5. Зупинення перебігу строків, визначених законодавством

На період дії правового режиму воєнного стану не розпочинаються, а розпочати перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи зупиняються. Акти (довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок та податкові повідомлення-рішення не надсилаються (не вручаються).

Можна прогнозувати, що оскільки 21 квітня 2022 року Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 25 травня 2022 року, перелічені зміни податкового та митного законодавства не є остаточними. Але в цілому вважаємо, що зміни вказані законодавчі новації дозволять зберегти багатьом підприємцям бізнес робочі місця та наддадуть можливість сплачувати податки, що є необхідним для підтримки та розвитку економіки України.М