Арест, еще арест!

На недвижимое имущество ответчика арест может накладываться дважды на двух основаниях, что замедляет исполнение решения суда.

В соответствии со ст. 1 Гражданского процессуального Кодекса Украины (Далее – ГПК Украины) задачами гражданского судопроизводства является справедливое, непредвзятое и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел с целью защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов государства. подробнее… «Арест, еще арест!»

Краще — ворог доброго

Про нововведення щодо спрощення процедури започаткування підприємництва.

Прагнучи кращого, ми часто псуємо добре. Попри всі зусилля, кращого можна і не досягти, а втратити при цьому вже досягнуте, нехай і не найліпше, але зрозуміле, зручне, доступне і логічно обґрунтоване, — цілком реально

Цей ліричний вступ передує обговоренню кількох нововведень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва» № 3263(далі — Закон N° 3263), який набрав чинності 7 червня 2011 р. подробнее… «Краще — ворог доброго»

Правова природа договірних відносин, що виникають у сфері надання туристичних та супутніх послуг

Стаття присвячена комплексному дослідженню загальної правової природи договору в сфері туристичних послуг, заснованому на новому законодавстві, яке регулює туристичну галузь. Узагальнені дослідження провідних вітчизняних та зарубіжних науковців та зроблено власний висновок щодо класифікації основних чинників, які характеризують різновиди договорів, що супроводжують надання туристичних та супутніх послуг. Визначені загальна правова природа договору та істотні ознаки договору про надання туристичних та супутніх послуг.
Ключові слова: договори про надання послуг, спрямованість, загальна правова природа, суб’єктний склад, істотні ознаки, надання туристичних і супутніх послуг, споживачі.  подробнее… «Правова природа договірних відносин, що виникають у сфері надання туристичних та супутніх послуг»

Відсторонення чи усунення: Про розмежування корпоративних та трудових відносин

18 січня ц.р. Конституційний Суд України оприлюднив перше в новому році рішення у справі за конституційним зверненням ТОВ «Міжнародний фінансово-правовий консалтинг» про офіційне тлумачення ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України (далі – Рішення). подробнее… «Відсторонення чи усунення: Про розмежування корпоративних та трудових відносин»

Господарсько правове регулювання діяльності суб’єктів, що надають екскурсійні послуги

Саття присвячена дослідженню державного регулювання діяльності суб’єктів госпо­дарювання, що надають екскурсійні послуги, та визначенню понять у цій сфері діяльно­сті. Актуальність статті полягає у пропозиції створення механізму належного право­вого захисту прав туристів, що збільшує привабливість країни для відвідувань. На основі великого фактичного матеріалу розглядається практика господарювання суб’єк­тів екскурсійної діяльності, пропонуються власні ознаки екскурсії та екскурсійної діяльності та визначається суб’єктна структура екскурсійної діяльності за видами діяльності та обсягом послуг.

Ключові слова: господарсько-правове регулювання, екскурсійні послуги, екскурсія, екс­курсійна діяльність, ліцензування, державна політика у сфері ліцензування, суб’єкт туристичної діяльності, туристична послуга, туризм. подробнее… «Господарсько правове регулювання діяльності суб’єктів, що надають екскурсійні послуги»

Закон один — применение разное

Проблемные вопросы материального и процессуального права при рассмотрении споров, связанных с возобновлением договоров аренды земли.

Законом Украины «О судоустройстве Украины» Высший Хозяйственный Суд Украины (ВХСУ) наделен полномочиями по оказанию методической помощи нижестоящим судам с целью одинакового применения норм Конституции и законов в судебной практике на основе ее обобщения и анализа судебной статистики. подробнее… «Закон один — применение разное»

Новые ставки — новые проблемы

Проблемы у сторон при очередном увеличении размера ставок расходов на информационно-техническое обеспечение судебных процессов.

13 августа 2009 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины (КМУ) «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины № 1258 от 21 декабря 2005 года» № 825 от 5 августа 2009 года. Указанным постановлением были изменены ставки расходов на информационно-техническое обеспечение судебных процессов, связанных с рассмотрением гражданских и хозяйственных дел. подробнее… «Новые ставки — новые проблемы»

Щодо питань реформування адвокатури

29 січня 2009 р. Президентом Асоціації правників України (АПУ) Сергієм Конновим був офіційно представлений новий законопроект «Про адвокатуру».

На мій погляд, представлений законопроект є найвдалішим з усіх раніше запропонованих. Одним з найважливіших позитивних моментів є те, що в проекті вперше представлені положення, що захищають права та інтереси тих, кого насамперед має захищати Закон України «Про адвокатуру», — осіб, які потребують надання кваліфікованої юридичної допомоги. подробнее… «Щодо питань реформування адвокатури»

ЗУ „Про АТ – крок вперед у розвитку підприємництва

Як уже повідомляла наша газета, головною темою ІІ Щорічного форуму з корпоративного права Асоціації правників України, який відбувся 31 жовтня 2008 р., стало обговорення Закону України «Про акціонерні товариства». Адвокати й правники новий закон назвали кроком вперед у розвитку підприємництва в нашій державі. Щоправда, усі доповідачі називали й недоліки.
Нормативно-правовий акт, на який так довго чекали і який ще навіть не набув чинності, уже критикується учасниками ринку юридичних послуг. Редакція «ПТ» вирішила поцікавитися у юристів і адвокатів, які практикують у сфері корпоративного права, які недоліки має Закон України «Про акціонерні товариства» і що, на їх погляд, варто змінити, щоб і гравцям великого бізнесу, і правникам, які їх обслуговують, нарешті стали зрозумілими правила гри.

подробнее… «ЗУ „Про АТ – крок вперед у розвитку підприємництва»

Кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог

Особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо судом буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.  Колегія суддів Судової палати в цивільних справах ВСУ, розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом Особи 1 до Особи 2 про усунення від права на спадкування, визнання права власності на 1/2 частину будинку в порядку спадкування і встановлення факту родинних стосунків, за касаційною скаргою Особи 2 на рішення Приморського райсуду м. Маріуполя Донецької області від 18 квітня 2007 р. й ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 5 липня 2007 р., встановила наступне.  подробнее… «Кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог»