«Декрет» для чоловіків: що варто знати працедавцям

robota.ua
07 червня 2021 року


Марина Семенова,
кандидат юридичних наук (м. Харків),
адвокат, адвокатське бюро «ЮФ «Семенова і Партнери»

Співавтор:
Володимир Фогель, адвокат (м. Київ)

15 квітня 2021 року Верховна Рада ухвалила Закон № 1401-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною», яким було внесено зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки». Вказаний Закон набрав чинності 9 травня 2021 року. Внесені зміни дещо допоможуть подолати гендерний дисбаланс у законодавчих актах щодо питань трудових відносин у частині поєднання професійної діяльності із сімейними обов’язками та вихованням дітей.

Згідно зі ст. 2Кодексу законів про працю, всі громадяни України мають рівні трудові права та будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей залежно від статі, є неприпустимою. Але довгий час ця норма була суто декларативною відносно рівності прав чоловіка та жінки на відпустку після народження дитини. Але попередньою редакцією Кодексу законів про працю та Закону «Про відпустки» для жінок було встановлено право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; часткову оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості; додаткової відпустки у разі наявності двох та більш дітей або повнолітньої дитини з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку могла бути використана повністю або частинами батьком тільки за певних умов, а саме за наявності довідки з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки для догляду за дитиною і виплата їй допомоги по догляду за дитиною припинена. Додаткова відпустка батьку двох та більш дітей, або повнолітньої дитини з інвалідністю, надавалася у тому разі, якщо він виховує таких дітей самостійно. Такій підхід безумовно можна назвати дискримінаційним по відношенню до чоловіків.

Зміни, які було внесені Законом № 1401-IX, зрівняли права жінок та чоловіків в частини надання відпустки для догляду за дитиною та надали можливість батькам самостійно обирати, хто з них буде доглядати за дитиною. Наразі відпустка по догляду за дитиною може бути надана як матері, так і батьку дитини. Ця відпустка може бути надана повністю або частинами також бабі, діду та іншим родичами, які фактично доглядають за дитиною, за умови наявності довідки про те, що один з батьків дитини вийшов на роботу до закінчення терміну цієї відпустки. Також встановлено право батька, або іншої особи, яка використовує відпустку для догляду за дитиною, працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Читайте еще: Вакцинація працівників: законодавчі аспекти для роботодавців

Для отримання відпустки для догляду за дитиною тому з батьків, хто бажає взяти відпустку, необхідно надати роботодавцю заяву про надання відпустки та копію свідоцтва про народження дитини. Іншим родичам необхідно додатково надати довідку з місця роботи того з батьків, хто вийшов з відпустки.

Одночасно чоловіки отримали право на додаткову відпустку для батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, з дитинства підгрупи А I групи. Вказана відпустка надається на термін 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності одночасно декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Для будь-кого з батьків дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, роботодавцем за рахунок власних коштів може бути встановлена скорочена тривалість робочого часу;

Змінами в Кодекс законів про працю та Закон «Про відпустки» також введено зовсім новий вид відпустки – відпустка при народженні дитини. Так, батько дитини, який проживає спільно з матір’ю дитини та пов’язаний з нею спільним побутом, незалежно від того, перебувають батьки у зареєстрованому шлюбі чи ні, має право взяти одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини. Батьки самі можуть обирати тривалість відпустки, визначивши ії у заяви про надання відпустки. Але загальна тривалість не може перевищувати 14 днів (без урахування святкових і неробочих днів).

Необхідно зазначити, що в багатьох країнах ЄС чоловіки вже давно мають рівні з жінками права на отримання відпусток, які пов’язані з народженням дитини. Наприклад, у Латвії згідно з Трудовим Законом (Darba likums) батько при народженні дитини має право на відпустку тривалістю 10 календарних днів. Така відпустка надається батьку одразу після народження дитини, але не пізніше двох місяців після народження. Будь-хто з батьків має право на відпустку для догляду за дитиною. Така відпустка надається на термін не більш 1,5 років до досягнення дитиною восьми років. У Швеції батько та мати дитини можуть одночасно отримати відпустку по догляду за дитиною тривалістю до 8 років та при цьому обидва отримують державну допомогу.