Альтернативне вирішення спорів в галузі туризму/ Alternative Dispute Resolution in the Sphere of Tourism

Статтю присвячено дослідженню питань створення та розвитку ефективного механізму захисту прав споживачів
при врегулюванні спорів зі суб’єктами господарської діяльності, що надають туристичні послуги. Звернуто
увагу на необхідність забезпечення відповідності національної правової системи стандартам європейської
спільноти, зокрема запровадження системи альтернативного вирішення спорів.
Ключові слова: альтернативне врегулювання спорів, споживач туристичних послуг, онлайн-платформа.

Читать далее
Науково-практичне видання Право та інновації. — 2017. — N 1. — С. 57-62.