Гості в майбутньому

Щоб мати можливість через декілька років упевнено дивитись у майбутнє, необхідно готуватись до можливих змін уже тепер, а ще ліпше самим пропонувати та втілювати в життя те, що може змінити юридичний бізнес на краще та повернути повагу до юридичної професії.
Цілком імовірно, що транскордонна юридична підтримка бізнесу може стати вектором на ринку на найближчі три-п’ять років. Зважаючи на це, найбільших змін зазнають юридичні фірми у своєму якісному розвитку.
Вважаємо, що загальна тенденція глобалізації відбивається на юридичному ринку, випереджаючи деякі інші галузі економіки. Юридичний бізнес активно шукає можливостей розвитку, зумовлених інтеграційними процесами в Європі.
На сьогодні регіональні гравці в змозі запропонувати своїм бізнес-клієнтам широкий спектр послуг включно з ефективною підтримкою проектів за межами України. Юридична фірма «Семенова і Партнери» пішла шляхом відкриття власного представництва в Латвійській Республіці. Цьому сприяв постійний інтерес корпоративних клієнтів, зацікавлених у європейських ринках. Реєстрація бізнесу в Латвії дає ряд переваг, таких як захист інвестицій, дос¬туп до фінансових ресурсів, проста податкова система, транспортна доступність, відсутність мовного бар’єра тощо. Знаючи особливості правової системи України та її недоліки, вважаємо свою пропозицію інструментом хеджування ризиків для бізнесу. Глобальні потрясіння і торговельні війни спричиняють попит на подібні практики. Окрім того, наші партнери в Латвії та інших країнах ЄС також демонструють зустрічну зацікавленість у співпраці з Україною. Наша компанія використовується європейськими партнерами як консультант з національного права, а також як місток до нових партнерів та локацій. Враховуючи можливості сучасних технологій, така форма роботи може бути засобом і розвитку самої юридичної фірми, і професійного зростання правників компанії, і мотивації, і отримання конкурентних переваг.
Відкриття представництва в Латвії дало змогу побачити щиру зацікавленість в українських правниках не тільки з боку бізнес-середовища, але й з боку іноземних науковців. Ми зробили висновок, що для розвитку юридичного бізнесу та юридичної професії в цілому важливим є не тільки інвестування коштів у різноманітні бізнес-проекти, але й інвестування власного часу та знань спеціалістів і партнерів у наукові проекти, що реалізуються в Україні та Латвії. У зв’язку з цим вважаємо за необхідне створювати умови для здійснення спеціалістами і партнерами науково-дослідницької роботи та впровадження результатів цих досліджень у життя як в Україні, так і за кордоном.
Необхідними напрямами для розвитку персоналу в юридичній фірмі також є поглиблене вивчення іноземних мов, законодавства ЄС, а також його країн-учасниць. Окремий перспективний напрям — комплексність послуги або іншою мовою — робота юридичної фірми як бізнес-інкубатора.

Український Юрист № 12 грудень 2016 року