Правова класифікація туризму та регулювання туристичної діяльності

Стаття присвячена дослідженню питань, які виникають при регулюванні туристичної діяльності та визначенні
найбільш відповідної класифікації видів туризму, яка впливає на умови нормативного регулювання надання
туристичних послуг.
Ключові слова: туризм, туристична послуга, види туризму, туристична діяльність.Читать

Право та інноваційне суспільство. – 2015. — № 1 (4). – С. 82-89. – Бібліогр. : с. 87-89