Правовий зміст поняття «турист»

Статтю присвячено дослідженню питань, що виникають у сфері регулювання діяльності суб’єктів господарської діяльності, що надають туристичні послуги, пов’язані з відсутністю належної чіткості в термінології, яка застосовується в різних нормативно-правових актах.  Звернуто увагу на визначення такого базового поняття, як «турист».
Ключові слова: турист, екскурсант, відвідувач, туризм, споживач туристичних послуг. Читать

Науково-практичне видання Право та інновації. — 2014. — N 4. — С. 207-214. — Бібліогр. : с. 212-214